fbpx
Leestijd: 3 minuten

Leestijd: 3 minuten

Leestijd: 4 minuten

Het op orde hebben van je administratie geeft je enorm veel inzicht in je bedrijfsvoering. Door je nacalculatie te vergelijken met je voorcalculatie krijg je inzicht in de kwaliteiten van je bedrijf en de kwaliteiten van je personeel in het bijzonder.

Het analyseren van je calculaties begint met het voeren van een goede (project-)administratie. Als gebruikte materialen niet op klussen worden geboekt, de uren steevast (te) laat worden geboekt, hoe kan je dan bijsturen wanneer het ook echt nodig is?

Waarom is een (korte) analyse van je nacalculatie zo belangrijk?
In de nacalculatie, kunnen twee verschillen ontstaan: prijsverschillen en efficiencyverschillen. Prijsverschillen ontstaan als je calculatieprijs afwijkt van je uiteindelijke inkoopprijs. Dit risico neemt vooral toe als er veel tijd tussen de uitvoering en de oorspronkelijke offerte zit. Zorg er dus voor dat prijsstijgingen in materiaal en uurloon doorbelast kunnen worden.

Efficiencyverschillen ontstaan als de begrote hoeveelheden (in uren en materiaal), afwijken van de werkelijke hoeveelheden.

Verschil voor- en nacalculatie
In het algemeen geldt dat het verschil tussen de voor- en nacalculatie vooral ontstaat bij de bestede uren. Maar de controle op materiaalverbruik is natuurlijk ook belangrijk. Is er een (aanzienlijke) afwijking in het materiaal? Ga dan de verschillen bekijken, dit kan zijn:

 • Bestek anders geïnterpreteerd, er was uiteindelijk meer materiaal nodig om aan de wensen van opdrachtgever te voldoen
 • Menselijke fouten in de calculatie, niet de juiste aantallen opgenomen
 • Uitvoering anders dan beoogd, in het werk is tot een andere uitvoering besloten dan oorspronkelijk bedacht.

Verschillen nacalculatie met materiaal
Zijn er grote verschillen in de nacalculatie met materiaal? Bespreek dit met je werkvoorbereider, projectleider en monteurs! Het grootste risico bij aangenomen werken, zit in de benodigde uren. Dit geeft veel inzicht in de kwaliteiten van je bedrijf. Bekijk consequent de nacalculaties en gebruik de uitkomsten om je processen en rendement te verbeteren.

Waar ga je starten met je analyse?

 1. Zorg dat je de nacalculatie van de projecten hebt
 2. Selecteer de projecten op afwijkingen in de uren (relatieve afwijking)
 3. Selecteer de projecten op afwijkingen in de uren (absolute afwijking)

Goede analyse belangrijk
Is er sprake van grote afwijkingen (>10%), neem de tijd dit verlies goed te analyseren. Wat zorgt ervoor dat er zoveel meer tijd nodig is geweest dan begroot?

Mogelijke antwoorden hierop kunnen zijn:

 • Te optimistisch gerekend om het project binnen te halen
 • Bij deze opdrachtgever zijn structureel meer uren nodig, omdat de opdrachtgever niet altijd efficiënt plant en werkt (veel ad hoc bezoeken)
 • Calculator die zich verrekend
 • Ongelukkige samenstelling van monteurs (best man for the job)
 • Disbalans eigen monteurs/ingeleende monteurs (algemeen wordt een hogere productiviteit van eigen medewerkers verwacht)

Bij welk type project zitten de relatief grote afwijkingen?

Bij het bestuderen van je nacalculaties, ben je vooral op zoek naar de terugkerende afwijkingen. Zitten ze steevast op de grote of juist kleine projecten? En wat is er nodig om dit te verbeteren? Omdat het doorgaans terug te voeren is op mensen, zul je hier conclusies aan moeten verbinden. Je maakt immers verlies op het werk.

 • Mogelijk dat monteurs beter tot hun recht komen in ander type werk
 • Moet je bij een calculator standaard 10% extra uren begroten
 • Heeft de werkvoorbereider het onvoldoende ‘in-de-vingers’
 • Heb je te veel inleners in verhouding tot eigen medewerkers
 • Heb je te grote werken aangenomen die eigenlijk niet bij je bedrijf passen

De afwijkingen tussen de voor- en nacalculaties, geven je een uitstekend inzicht in je bedrijf. Hoe kleiner de verschillen, hoe beter het werk bij je past. Bij structureel grote afwijkingen, zijn aanpassingen gewenst. Je maakt dan waarschijnlijk verlies op die werken.

Hoe houd je gedurende de uitvoering van de aangenomen werken vinger aan de pols met je bestede uren?
Deze informatie komt vooral bij de projectleiders vandaan en is niet altijd meetbaar. Echter, vanuit ervaring ben je wel in staat om projecten te beoordelen. Heb je al de helft van de gecalculeerde uren gebruikt, maar pas een kwart van het werk uitgevoerd? Zorg dat je de reden hiervan achterhaalt, maak aanpassingen in het werk. Verander bijvoorbeeld de samenstelling van de monteurs. Heb je niet of nauwelijks verschillen in je voor- en nacalculatie? Van harte gefeliciteerd! Je doet precies het werk wat goed past bij je bedrijf! Als het goed is, moet het zich vertalen in een gezond rendement van je bedrijf. Komen je voor- en nacalculaties met elkaar overeen, maar maak je toch geen winst? Dan reken je met een verkeerde kostprijs. Alles over een juiste kostprijsberekening vind je in ‘Reken je echt met de juiste kostprijs?’.

Om echt stappen te kunnen maken heb je eerst inzicht in je eigen bedrijf nodig. Ook voor dit soort vragen en informatie kun je bij Uw Duurzame Installateur terecht. Al eerder publiceerde we het blog Installateur: Ben je te druk? Verhoog je prijs!

Whitepaper Uw duurzame Installateur gids
Leestijd: 3 minuten

Bedrijfsauto’s. Kopen of leasen?
Is jouw wagenpark toekomstbestendig?

Waarschijnlijk heb jij ook al jaren een vast wagenpark. Je vervangt zo her en der een auto of laat de bus opnieuw bestikkeren.
Bestelauto’s worden steeds zuiniger en CO2 uitstoot staat steeds hoger op de politieke agenda. Dit is dan ook van invloed op de toekomstbestendigheid, de kosten en baten van jouw wagenpark.

Kopen of leasen?
De aanschaf, de afschrijving, reparaties en het onderhoud van bussen is kostbaar. Dit is vaak een grote investering waar misschien ook wel een lening voor nodig is. Maar is het noodzakelijk om je wagenpark in bezit te hebben? Je bedrijfsauto’s zijn nodig om je monteurs met de materialen te vervoeren van en naar je projecten. Je hebt per slot van rekening geen koeriersdienst.
Een minder risicovoller alternatief is het leasen van je bestelbussen. Hiermee kan je de kosten goed begroten en is de kans aanzienlijk kleiner dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. Het geld wat je overhoudt kan je bijvoorbeeld investeren in het digitaliseren van je bedrijf of in opleidingen voor je personeel.

Duurzaamheid en MVO
We hoeven jou natuurlijk niet te vertellen dat duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steeds belangrijker wordt. Bij aanbestedingen wordt daar toch echt op gelet. Het is dus zinvol om andere keuzes te maken dat je misschien tien jaar geleden zou hebben gedaan. Op dit moment is nog 40% van de totale fijnstofuitstoot afkomstig van bestelwagens.
Daarnaast beschikken wagens van vóór 2011 nog niet over een roetfilter. Bussen van na die tijd zijn niet alleen bedrijfszekerder maar vooral ook een stuk schoner. En kan bijvoorbeeld je storingsmonteur niet elektrisch gaan rijden?
Bedenk goed of je met je bedrijfskapitaal wil investeren in een wagenpark? De liquiditeit van je installatiebedrijf staat natuurlijk bovenaan je prioriteitenlijst. Overweeg de voor- en nadelen goed voordat je je geld in een wagenpark steekt.

Rijgedrag monteurs en gebruik van data
Alles is meetbaar, dat hoeven we jou natuurlijk niet te vertellen. Je kunt tegenwoordig bijvoorbeeld zien hoe de kosten en het onderhoud van een auto zich verhouden tot andere auto’s. Je kan dus in de gaten houden hoe je monteur met zijn auto omgaat en dat kan je vergelijken met anderen. Als je dit ter sprake brengt bij bijvoorbeeld een toolboxmeeting kan je je monteurs bewuster maken van hun rijgedrag en dat dit voordelen heeft. Voor hunzelf waarschijnlijk minder bekeuringen en voor jou minder onderhoudskosten. Als je dit handig inzet kan je hier echt een voordeel uithalen.

Bussen naar ieders wens
Laadvermogen, aantal passagiersplaatsen, hoogte, lengte, etc. Er zijn nogal wat uiteenlopende specificaties waaraan de bus moet voldoen. Betrek je monteurs bij de keuze van de bus. Maak afspraken met een aantal dealers en laat de monteurs zelf proefrijden. Zij weten het best wat ze willen en nodig hebben en je vermijdt misschien ook nog onnodige kosten en voorzieningen.


Whitepaper Uw duurzame Installateur gids

Leestijd: 2 minuten

De crisis hebben we nu echt al een ruime tijd achter ons gelaten. Als installateur hoor je nu goed in het werk te zitten en kom je mensen tekort.
In deze tijden moet je er alles aan doen om je winst te vergroten. Dit om de gaten op te vullen, en klaar te zijn voor de toekomst. Je Bedrijf moet klaar zijn voor die volgende crisis.

5 tips die je helpen om je winst écht te verhogen:

 1. Doe alleen maar werk waar je echt blij van wordt: Dus doe het project dat past bij je expertise waar je ook netjes aan verdiend. Laat je prijzen niet onder druk zetten door andere partijen. Er is werk genoeg.
 2. Laat aan de klanten weten wat je allemaal kan. Dus ook in goede tijden: Doe aan marketing! Vind de klanten die bij je passen. Als je dat niet doet blijf je afhankelijk van de aannemers en verdien je te weinig. Het lijkt niet logisch in deze tijd dat je het werk niet aankan. Maar juist nu moet je jezelf het beste verkopen om het optimale uit deze tijd te halen. Laat weten wat je kunt en vul niet alleen je planning met matige projecten!
 3. Koop gezamenlijk in. Wanneer je als installatiebedrijf met andere installateurs samen gaat inkopen kan je dit tienduizenden euro’s extra marge per jaar opleveren.  Reken de korting niet door aan je klanten maar gebruik dit als buffer.
 4. Blijf investeren in je personeel. Je personeel is de echte motor van je bedrijf. Zorg dat je qua salaris niet achterblijft bij je concurrenten. Zorg ervoor dat je mensen voldoende opleidingen kunnen volgen. Dit is goed voor je bedrijf en voor de motivatie van je mensen.
 5. Zorg dat je jouw bedrijf perfect online presenteert. De Gouden Gids wordt allang niet meer gebruikt. Iedereen zit op Google. Al je klanten gebruiken Facebook en LinkedIn. Al je nieuwe personeel zit op Facebook of Instagram. Zorg dat je op de plek bent waar je klanten en je personeel ook zijn! De meeste marktkooplui zetten ook geen kraampje op de Noordpool.

Wij zijn dé marketing- en inkoopspecialist van de installatiesector. We hebben ruim 48 tevreden installatiebedrijven die we helemaal ontzorgen bij hun inkoop, marketing maar ook bij het vinden van personeel. Je bent druk genoeg met het leiden en sturen van je bedrijf. Laat je door ons bij de rest helpen zodat je winst nog meer groeit en dat je klaar bent voor de toekomst.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten. We helpen je graag verder.

 


Whitepaper Uw duurzame Installateur gids

Leestijd: 3 minuten

Gefeliciteerd, net als alle andere installateurs heb jij ook de beste inkoopcondities. Maar wij gaan graag de uitdaging met je aan.

Als installateur ben je er elke dag maar weer druk mee… Inkopen…

“Bij welke groothandel kan ik die kabel het meest voordelig inkopen? En bij wie kan ik dat project het best in een keer bestellen?”

Tuurlijk is inkopen een sport, leuk om altijd de beste prijs te krijgen. Toch zitten je marges en een belangrijk deel van je omzet echt in je inkoop. Maar, genoeg andere zaken te doen toch?

Leg die focus weer op je huidige klanten en zorg dat je nieuwe klanten krijgt. Ga naar buiten, daar gebeurt het! Dus hoe kan je efficiënter inkopen en ook tijd over houden voor je bedrijfsvoering?

inkoopcondities

Hoe dan? 

We weten het allemaal: Alleen ga je harder, maar samen kom je verder. Dit geldt ook voor inkoop. Meer volume is een lagere prijs en in je eentje krijg je dat maar deels voor elkaar. Elke installateur heeft mooie inkoopafspraken met groothandel of fabrikant. Maar echt, het kan nog veel beter.

Wij, Uw Duurzame Installateur, hebben scherpe prijs- en bonusafspraken met landelijke groothandels en fabrikanten. Door de continue controle op de voorwaarden kunnen we aangesloten installateurs altijd de beste inkoopprijzen bieden. Ook bieden we in samenwerking met fabrikant en groothandel diverse exclusieve aanbiedingen. Deze kortingen en bonussen komen nog eens bovenop de afspraken die jij zelf hebt met groothandel en fabrikant. Dubbel voordeel dus!

Trends

Wij zien belangrijke trends en ontwikkelingen in de inkoopprocessen.

Het delen van kennis (gluren bij de buren) wordt steeds waardevoller. Wat zijn de ervaringen en afspraken van anderen? Door te weten wat andere collega’s afspreken kunnen de voorwaarden altijd scherper.

Meer focus op kostenbesparing is de 2de trend die wij zien. Het belang van een goed bedrijfsresultaat is groot. Door beperkte marktgroei en lastige verkoopstijging is dat een belangrijk focuspunt.

De 3de trend is behoefte aan flexibiliteit.

Om de beste prijzen bij een groothandel te kunnen krijgen moet je hier wel een flink volume draaien. Dit maakt switchen, of de dienstverlening van een andere groothandel eens proberen heel lastig. Je snijdt jezelf al snel in de vingers! Bij ons gelden de topcondities en de meeste bonussen wel vanaf de eerste euro. Je kunt dus gerust een keer wisselen zonder jezelf financieel in je vingers te snijden. Lekker flexibel toch?

Bij Uw Duurzame Installateur kan je wel wisselen van groothandel en fabrikant.

Wil je meer weten over de inkoop bij Uw Duurzame Installateur en haar partners?

 


whitepaper inkoop Uw Duurzame Installateur

Leestijd: < 1 minuut

De belangrijkste garantie!

Als je je bij Uw Duurzame Installateur aansluit levert dit je 100% zeker meer op dan dat je betaalt. Wanneer je na een jaar vindt dat dat niet zo is en dit blijkt zo te zijn, dan betaalt Uw Duurzame Installateur je het verschil terug. Met alle activiteiten die we doen en de besparingen die we weten te realiseren weet ik zeker dat je beter wordt van onze samenwerking.

Welke garanties krijg je nog meer?

 • Perfecte Marketing voor jouw bedrijf: website, e-mailmarketing, Facebook ads, brochures, flyers, presentaties e.d.
 • Waardevolle sparringspartner. Je eigen consultant in huis.
 • Veel voordeel op inkoop van je materiaal
 • Voorop lopen in de kennis door bezoeken Light + Building in Frankfurt, fabrieksbezoeken en presentaties.
 • Waardevolle leads waar je meer op verdient
 • Installateurs zoals jij waar je van kunt leren
 • Gezellige uitjes zoals: Skiën , Formule 1, golfen, Rugby, voetbal

Meer weten? Neem contact op en download een van de whitepapers voor meer informatie!

Whitepaper Uw duurzame Installateur gids

Leestijd: 2 minuten

Uw Duurzame Installateur organiseert ieder jaar 3 strategiedagen voor haar leden. Het doel van deze dagen is om met de eigenaren en bedrijfsleiders van installatiebedrijven van gedachten te wisselen over belangrijke thema’s binnen de branche.

Onze leden komen uit het gehele land en concurreren niet met elkaar. Wij houden namelijk rekening met de vestigingsplaats van de huidige leden. Als er een potentieel lid is die dichtbij een aangesloten installateur zit wordt dit eerst overlegd of er sprake is van directe concurrentie. Mocht dit zo zijn kan diegene niet lid worden.

Er zijn nog voldoende regio’s in het land open, waar je als installateur dan weer exclusief in de regio bent en kan profiteren van de landelijke samenwerking.

 

Bij onze strategiedagen komen er verschillende onderwerpen aan bod. De ene keer vragen wij een van onze partnerfabrikanten een van hun innovaties toe te lichten, we zijn een keer bij het Duurzaamheidscentrum van de Technische Unie te gast geweest. Hebben het over gelijkspanning of hebben we een spreker over hoe je als installateur de verkoop van je diensten efficiënter kan maken.

Daarnaast nemen we altijd genoeg tijd voor de rondvraag. We vragen voorafgaand aan de leden welke onderwerpen men graag in de groep wil bespreken. Hier komt bijvoorbeeld aan bod hoe men klein werk offreert, vragen over de berekening van de kostprijs, maar ook bijvoorbeeld uitdagingen met het personeel. Door het vertrouwen in de groep zijn dit hele open en verhelderende gesprekken. Het blijft fijn om met een collega die in het zelfde schuitje zit te sparren.

Dit is een geweldige manier van samenwerken en elkaar verder helpen.

Na het officiële programma sluiten we af met een gezellige borrel en diner om nog eens na te praten en andere ervaringen met elkaar te delen.

 


Whitepaper samenwerking cover

 

Leestijd: < 1 minuut

Ieder jaar gaan Uw Duurzame Installateur en Elektrotransfer naar de grootste beurs ter wereld op het gebied van verlichting en gebouwautomatisering: Light + Building in Frankfurt. Inmiddels is het dit jaar de derde keer op rij dat we deze reis organiseren.
Het is duidelijk dat onze installateurs vernieuwend zijn want dit keer gaan er 36 personen mee op deze trip!

Het is een mooie gelegenheid om met elkaar bij te praten en je op de hoogte te stellen van de innovaties die we de komende tijd kunnen verwachten. Bij de fabrikanten ABB, Hager, Jung, Legrand, Mennekes, Philips en Scheider Electric krijgen we een rondleiding, verzorgt door Nederlandse standbemanning.

We kijken uit naar deze mooie trip. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

 


whitepaper samenwerken Uw Duurzame Installateur