fbpx
Leestijd: 2 minuten

Uw Duurzame Installateur organiseert ieder jaar 3 strategiedagen voor haar leden. Het doel van deze dagen is om met de eigenaren en bedrijfsleiders van installatiebedrijven van gedachten te wisselen over belangrijke thema’s binnen de branche.

Onze leden komen uit het gehele land en concurreren niet met elkaar. Wij houden namelijk rekening met de vestigingsplaats van de huidige leden. Als er een potentieel lid is die dichtbij een aangesloten installateur zit wordt dit eerst overlegd of er sprake is van directe concurrentie. Mocht dit zo zijn kan diegene niet lid worden.

Er zijn nog voldoende regio’s in het land open, waar je als installateur dan weer exclusief in de regio bent en kan profiteren van de landelijke samenwerking.

 

Bij onze strategiedagen komen er verschillende onderwerpen aan bod. De ene keer vragen wij een van onze partnerfabrikanten een van hun innovaties toe te lichten, we zijn een keer bij het Duurzaamheidscentrum van de Technische Unie te gast geweest. Hebben het over gelijkspanning of hebben we een spreker over hoe je als installateur de verkoop van je diensten efficiënter kan maken.

Daarnaast nemen we altijd genoeg tijd voor de rondvraag. We vragen voorafgaand aan de leden welke onderwerpen men graag in de groep wil bespreken. Hier komt bijvoorbeeld aan bod hoe men klein werk offreert, vragen over de berekening van de kostprijs, maar ook bijvoorbeeld uitdagingen met het personeel. Door het vertrouwen in de groep zijn dit hele open en verhelderende gesprekken. Het blijft fijn om met een collega die in het zelfde schuitje zit te sparren.

Dit is een geweldige manier van samenwerken en elkaar verder helpen.

Na het officiële programma sluiten we af met een gezellige borrel en diner om nog eens na te praten en andere ervaringen met elkaar te delen.

 


Whitepaper samenwerking cover

 

Leestijd: 4 minuten

Marketing is alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Dat klinkt eenvoudig, maar het vereist goede kennis van de markt, goede kennis van je doelgroep en ook goede kennis van je eigen kwaliteiten. Daarnaast heb je een heldere visie, een scherpe positionering en een gerichte strategie nodig om effectief marketing te kunnen bedrijven. We bieden je graag een handvat om tot een marketingplan te komen.

Een marketingplan in 9 stappen:

1. Marketingdoelstellingen

Hier omschrijft je wat je wil bereiken met je marketing activiteiten. Wil je nieuwe klanten aantrekken? Een groter marktaandeel? Of een hogere naamsbekendheid? Om doelstellingen te kunnen halen moeten ze SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

2. Marktanalyse

Hier onderzoek je hoe de markt waarin je actief bent eruit ziet. Wie zijn je concurrenten en wat zijn de trends? Wie is je doelgroep, waar heeft je doelgroep behoefte aan en gaat die behoefte in de toekomst veranderen?

3.Visie

Hier omschrijf je kort en bondig hoe je denkt dat de markt zich gaat ontwikkelen en hoe je daar op gaat inspelen.

4. SWOT

Hoe sta je ervoor? Met behulp van een SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) check je de huidige situatie, door de (interne) sterktes en zwaktes en de (externe) kansen en bedreigingen in kaart te brengen.

5. Strategie

Hier bepaal je wat je, naar aanleiding van de SWOT-analyse, moet doen om je doelstellingen te behalen.

6. Positioneren

De P van Positionering betekent de ruggengraat van je marketingplan. Wat je ook gaat doen, je moet allereerst zorgen dat je positionering scherp is. Het definieert immers je unieke positie in de markt (USP)! Is het voor je doelgroep 100% duidelijk wat je te bieden hebt en weten zij waarom dat beter is dan bij je concurrenten (en weet je dat zelf eigenlijk wel?)? Weten zij waar jij voor staat? En heb je de merkwaarden, waar je de unieke positie op bouwt, duidelijk gedefinieerd?

7. De 7 P’s

Met de gekozen strategie en de (aangescherpte) positionering kun je nu keuzes maken binnen de marketingmix. Met welke P’s ga je aan de slag?

 • Product. Is je product nog onderscheidend genoeg? Is er misschien ruimte voor een nieuw product in het portfolio waarmee een (nieuwe) behoefte van de doelgroep kan worden vervuld?
 • Prijs. Hier check je welke prijs je concurrenten hanteren. En kijk je ook of je prijs nog bij de positionering past.
 • Plaats. Definieer hier waar je de doelgroep gaat bereiken met je product en boodschap. Zijn er nieuwe (online) plaatsen te bedenken waar je de product of dienst kan aanbieden? En breng, met het oog op promotie, in kaart waar je doelgroep zich bevindt.
 • Promotie. Hier bepaal je de communicatiemiddelen die je gaat inzetten om je product en boodschap zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen bij de doelgroep. Denk daarbij ook aan de kansen die nieuwe middelen zoals social media en online platforms je bieden. Het stelt je in staat om één-op- één en interactief met je doelgroep te communiceren.
 • Personeel. Hier check je of het personeel verkoop, klant- en servicegericht is. Het personeel speelt een grote rol spelen in het succes van een installatiebedrijf. Niet alleen als visitekaartje voor je bedrijf, maar ook in de sales en after sales (werkvoorbereiders en servicemedewerkers) vormt het personeel een doorslaggevende factor voor de klanttevredenheid.
 • Proces. Hier geef je de activiteiten, protocollen en procedures aan die van invloed zijn op de uitvoering van de dienst. Het geeft in feite aan dat diensten (anders dan fysieke producten) door de klant worden beleefd als een proces vanaf het moment dat ze de dienst bij jou hebben afgenomen.
 • Physical evidence.  Het fysieke bewijs van de kwaliteit van de dienst kan bijdrage aan een goede reputatie. Bij het aangaan van een opdracht is het voor de klant lastig de kwaliteit vooraf te bepalen wat hij ontvangt aan het eind van de installatieopdracht. Te denken valt aan het plaatsen van referenties, aanbevelingen en klantcases op de bedrijfswebsite, Facebook- en LinkedIn-bedrijfspagina.

8. Actieplan

Hier definieert je de activiteiten die je gaat ondernemen en stel je het marketingbudget vast.

9. Evaluatie

Evalueer na een tijdje of je de doelen hebt behaald. En hoe je resultaten zijn vergeleken met die van de concurrenten. Misschien moet je het marketingplan bijstellen om de doelstellingen te realiseren. Wat dat betreft is een marketingplan altijd een flexibel document. De markt staat immers ook nooit stil!

Meer weten neem contact op of download het whitepaper.


 

whitepaper marketing Uw Duurzame Installateur

Leestijd: 2 minuten

Om meteen maar antwoord te geven op de bovenstaande vraag: Ja, inkoop is heel belangrijk voor je bedrijfsresultaat. Minder kosten kan betekenen dat je meer winst maakt. Hoe dat precies zit wordt hieronder uitgelegd.

Goede en scherpe inkoop van materialen kan je bedrijfsresultaat positief beïnvloeden.
Je moet je eigenlijk realiseren dat als je 30% marge wilt behalen, dat je dan voor iedere euro die je wilt verdienen er drie moet verkopen. Op het moment dat je kosten bespaart op je inkoop is dit een stuk makkelijker.
Je hebt minder omzet nodig en je kunt je tijd aan andere belangrijke zaken besteden.

Meer omzet door slimme inkoop
Als je scherp en voordelig kan inkopen geeft dit je de mogelijkheid om meer omzet te creëren. De ervaring van Ad Borgstein, inkoopmanager bij Uw Duurzame Installateur, is dat veel installateurs erg traditioneel met het inkopen van materialen omgaan. Al jaren kopen ze in bij dezelfde groothandel. Ze zijn daaraan gewend, ze hebben vaak een goede relatie met de vertegenwoordiger en willen mede daarom niet overstappen.
Installateurs zijn eenmaal traditioneel qua keuzes, niet alleen de groothandel keuze, maar ze zijn ook erg merktrouw, ze houden het altijd graag bij het oude.
Af en toe oriënteren en je laten informeren kan verrassende resultaten opleveren. Bijvoorbeeld een flinke margeverbetering en dus een beter bedrijfsresultaat. Daar doe je het toch voor?

Inkoop bij verschillende groothandels
Op dit moment heeft Uw Duurzame Installateur contractafspraken met vier groothandels: Technische Unie, Rexel, Solar en Oosterberg. Hier zijn scherpe inkoopkortingen en goede bonusafspraken mee gemaakt voor de aangesloten leden. Op het moment dat jij wilt inkopen kun je gewoon de groothandel kiezen die het beste bij jou past, dus je hoeft niks, je moet niks, je kan alles.
En op het moment dat je een project hebt, kan je ook nog eens een keer bij de andere groothandels kijken. Hier zijn dan ook goede condities mee afgesproken.

Ben je nieuwsgierig naar collectief inkopen via Uw Duurzame Installateur en wil je weten welke diensten er nog meer in het aanbod zitten?
Neem dan contact met ons op.

whitepaper inkoop Uw Duurzame Installateur
Leestijd: 2 minuten

Ad Borgstein is al jaren inkoopmanager bij Uw Duurzame Installateur. Hij begeleidt en controleert het hele traject van de inkoop van de aangesloten installatiebedrijven en onderhoudt de contacten met groothandel en fabrikant.

Hieronder wordt kort uitgelegd wat het voor jou als installateur kan betekenen om in te kopen via Uw Duurzame Installateur.

Tijdbesparing
Je houdt tijd over! Op het moment dat de condities door Uw Duurzame Installateur worden beheerd, hoef je daar zelf je niet meer in te verdiepen. Je kan je kostbare tijd dus aan andere belangrijke zaken besteden.

Profiteren van de beste condities en afspraken
Als je aangesloten bent bij Uw Duurzame Installateur worden de condities door ons beheerd en geregeld. Ad Borgstein is bezig hier continu verbetering in aan te brengen en nieuwe dingen te ontwikkelen, zodat de installateur kan profiteren van de beste condities en afspraken.

Rapportages en analyses
Uw Duurzame Installateur heeft geregeld dat je gebruik kunt maken van de faciliteiten die we bij die vier groothandels hebben afgesproken en de fabrikanten. Zonder aanpassingen te doen in je eigen inkoopproces.
De resultaten van het inkopen via Uw Duurzame Installateur worden ieder kwartaal naar jou gerapporteerd in een rapportage. Hierin staat precies wat jij waar hebt ingekocht. Hierbij staat vermeld wat je hebt ingekocht, bij welke groothandel en bij welke fabrikant en wat jouw voordeel is.
Ieder kwartaal krijg je een rapportage en het laatste kwartaal doen we dat iedere maand, zodat je eventueel nog bij kan sturen. Bijvoorbeeld net die extra omzet bij een bepaalde groothandel voor het einde van het jaar of andere jaarafspraken.

Persoonlijk advies en inkoopondersteuning
Een voordeel voor jou als installateur als je bent aangesloten bij Uw Duurzame Installateur is dat Ad Borgstein actief met jouw inkoop meekijkt. Bijvoorbeeld naar je calculaties en offertes die je van de groothandel hebt ontvangen. Wij kijken dan met een objectieve blik of er alternatieven zijn of dat er geld te besparen is.
De reden dat wij zulke goede afspraken kunnen maken met fabrikanten en groothandels is omdat er inmiddels ruim 65 bedrijven zijn aangesloten bij de inkoopcombinatie. Wil je ook profiteren van de beste inkoopcondities? Neem dan contact met ons op. We berekenen vrijblijvend jouw voordeel!

whitepaper inkoop Uw Duurzame Installateur
Leestijd: 2 minuten

Elk installatiebedrijf koopt al jaren bij één of meerdere groothandels het materiaal in. Ad Borgstein, Inkoopmanager bij Uw Duurzame Installateur komt vaak bij installateurs die eigenlijk steeds in dezelfde valkuilen trappen bij hun inkoop. Hieronder staan de 5 meest voorkomende valkuilen op een rij.

Valkuil 1
Eén van de veelvoorkomende valkuilen is eenkennigheid door bij één specifieke groothandel in te kopen. Installateurs zijn dat al jaren gewend, veranderen niet graag en kijken niet verder of bij andere groothandels. Inkopen bij een andere groothandel kan zomaar voordeliger zijn.

Valkuil 2
Een andere valkuil is vasthoudendheid aan bepaalde merken. Door bij andere merken te kijken en deze te vergelijken kan je tot verrassende resultaten komen.

Valkuil 2
Een volgende valkuil is niet goed op de hoogte zijn van inkoopcondities en faciliteiten. Ad merkt dat de directie vaak wel op de hoogte is van alle condities, bonussen en fabrikantafspraken. Maar het is ook belangrijk dat al je medewerkers daarvan op de hoogte zijn, en dat ze niet klakkeloos bestellen bij de groothandel die ze gewend zijn, maar ook denken aan een betere prijs en uiteindelijk het bedrijfsresultaat.

Valkuil 4
De vierde valkuil die Ad noemt is het niet goed kunnen onderhandelen over condities, projectafspraken of offertes. In de praktijk kan dit ook erg lastig zijn. De truc is om doortastend te zijn, je mag best wel wat druk uitoefenen.
Wat Ad in de praktijk merkt is dat installateurs bij een groothandel wel eens een offerte aanvragen. Als resultaat krijgt men dan een calculatie van de materialen die zijn opgevraagd. Dit kan frustreren. Het kan helpen zijn om een scherpere prijs op te vragen of een projectkorting.

Valkuil 5
De laatste valkuil is dat er weinig structuur zit in het inkoopbeleid of in het inkoopproces van een bedrijf. Het is verstandig om een aantal keer per jaar een analyse te maken over wat je waar inkoopt. Veel installatiebedrijven hebben een standaard materiaallijst die bekend is bij alle medewerkers. Deze producten worden dan ook vaak besteld.
Het is verstandig om juist een analyse te maken over productgroepen, om te kijken wat je nou inkoopt en of daar geen voordeligere alternatieven voor zijn.

De 5 valkuilen nogmaals op een rij:

1) Eenkennigheid door bij één groothandel in te kopen.
2) Vasthouden aan bepaalde merken.
3) Niet op de hoogte zijn van inkoopcondities en bonusafspraken
4) Niet goed kunnen onderhandelen over inkoopcondities, projecten en offertes.
5) Weinig structuur in het inkoopproces, er zijn vaak geen analyses van wat er waar en wanneer wordt ingekocht.

whitepaper inkoop Uw Duurzame Installateur
Leestijd: 2 minuten

Ouderen blijven in Nederland steeds langer zelfstandig thuis wonen. De huidige wetgeving versnelt dit proces. De installatiebranche kan hier een helpende hand toesteken! Op het vlak van communicatie, beveiliging en comfort zijn er geweldige oplossingen op de markt. Een gouden kans voor de installateur!

1 januari 2015 trad de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking. De gemeenten zijn sinds die datum voor een groot deel verantwoordelijk voor de zorg aan haar inwoners, met als doel de mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

Aanpassingen

domotica bed BJAanpassingen aan woningen kennen we natuurlijk al. Dit is het werk voor een klusbedrijf. Maar de installateur krijgt met alle technologische ontwikkelingen de kans om de regisserende rol naar zich toe te trekken. Een mooie toepassing is verlichting die de weg wijst van slaapkamer naar badkamer wanneer iemand uit bed stapt. Dit zorgt voor een veiligere situatie.

Denk ook aan twee-zijdige communicatiemogelijkheden. De verzorgster belt ’s morgens in met de tablet en ziet de slaapkamer of woonkamer van diegene die zorg nodig heeft.

Extra veiligheid door deurcommunicatie verbonden met TV of tablet. En bijvoorbeeld inactiviteitsensoren,  zo zijn er tal van comfort– en zorgverhogende maatregelen te treffen.

Ondersteuning

De echte grote vraag zal in 2015 gaan ontstaan. Deze markt is voor de installateur interessant en uitdagend. Het vereist een goed kennisniveau van installateur en monteur. Uneto-VNI ondersteunt haar leden met het comfortinstallateur concept. Stichting Kien helpt installateurs door je geïnteresseerde klanten mee te nemen naar volledig ingerichte modelwoningen zoals de Living Space Experience in Nieuwegein van Busch-Jaeger.

Uw Duurzame Installateur Elektro van Goch uit Venray opende 21 november 2014 zijn eigen belevenisruimte op het vlak van langer zelfstandig thuis wonen!

De installateur als regisseur

Te vaak horen we dat de installateur voor de aannemer mag werken en zelf het heft niet in handen heeft. Te simpel werk tegen een te uitgeknepen prijs. Neem in deze markt zelf het heft in handen! Benader de zorginstellingen en de gemeenten bij je in de buurt en bied ze het zorgconcept aan. Zoek zelf partijen die je kunnen ondersteunen bij sanitaire aanpassingen of drempelverlagingen. Zo houd je de regie en de marge bij het installatiebedrijf.

Wil je meer weten over onze visie op hoe je  je als installateur kunt manifesteren in deze kansrijke markt?


Whitepaper Uw duurzame Installateur gids

Leestijd: 3 minuten

Help je klant duurzaamheid rendabel te maken ! Energie-Investeringsaftrek

Wil je ook je klant verder helpen met subsidies? En hem net over de streep trekken dat hij toch kiest voor de mooie duurzame oplossing die jij hem aanbiedt?

Wij hebben een handig overzicht gemaakt van de duurzame subsidies voor jouw klant.

Dit keer lichten wij de Energie Investeringsaftrek (EIA) uit.

EIA (Energie-Investeringsaftrek)

De EIA houdt in dat je 55,5% van de investeringskosten mag aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het netto EIA-voordeel levert gemiddeld 13,5% van de investeringskosten op.

Energielijst
Alle producten die in aanmerking komen voor EIA, zijn opgenomen in de Energie en Milieulijst. Deze lijst is te vinden op de site van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en wordt elk jaar aangepast.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, wil je in aanmerking komen voor de EIA:
Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.

 • Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Je doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Je meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 120 miljoen (2017).

 

De kosten die in aanmerking komen voor de EIA zijn:

Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen.

Kosten die niet in aanmerking komen:

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA):

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.

Aanvraag

Je kunt aanvragen alleen doen via het eLoket op mijnRVO.nl. Hiervoor heb je eHerkenning nodig, dit is een soort digID voor bedrijven. Een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 is in dit geval voldoende. Je vraagt je Herkenning aan via eHerkenning.nl bij een aanbieder naar keuze.
Let op: aanbieders kunnen hiervoor kosten in rekening brengen, het kan een paar dagen duren voordat je jouw eHerkenning kan gebruiken. Veel aanbieders kunnen een spoedprocedure aanbieden, indien je weinig tijd hebt.
Het online aanvraagformulier vind je rechts op de pagina mijnRVO.nl onder Direct Regelen. Kies betrouwbaarheidsniveau 1. Het formulier staat in het eLoket onder de letter E. Nu kan je het formulier invullen. Als je eerder een aanvraag hebt ingediend, kan je het ingevulde formulier opnieuw gebruiken.

Handige links:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/Energie-investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202017.pdf

 


Whitepaper Uw duurzame Installateur gids

Leestijd: 3 minuten

Digitalisering, ook jij als installateur hebt er mee te maken. Ligt er nog altijd een handgeschreven weekplanning bij de ingang? Maar wat moet je er voor doen om digitaal te gaan en is het uiteindelijk wel de moeite waard? We zetten de werking van digitaal plannen en de voor- en nadelen voor je op een rijtje.

Over het algemeen beginnen installateurs met digitaal plannen wanneer de inkoop en facturatie goed geautomatiseerd zijn. Daarna is digitaal plannen een logische volgende stap.

Abco de Munck van Syntess Software:

“De grootste uitdaging die ik bij installateurs zie, is het investeren in tijd. Voor de overgang naar digitaal plannen zijn niet alleen een scherm en iPads of ander device nodig. De werkvoorbereiders en monteurs moeten leren omgaan met de software. Vaak is een korte training al genoeg.”

De werking

Bij digitaal plannen wordt alles grafisch weergegeven (zie afbeelding). Alle projecten worden weergegeven als een balk. Hoe langer de balk, des te langer de klus duurt.

Digitaal plannen

De planning is in één oogopslag zichtbaar. Je ziet aan de open ruimtes precies welke monteur nog beschikbaar is. Uiteraard moet je rekening houden met reistijd. De monteur krijgt wijzigingen of nieuwe opdrachten binnen op zijn iPad.

Bij vertrek naar de volgende opdracht drukt de monteur op een knop. Hierdoor ziet de planner op kantoor op het grafisch planscherm een autootje verschijnen, de reistijd wordt op deze manier automatisch bijgehouden.

Als de monteur aankomt bij de klant, activeert hij de knop dat hij aan het werk gaat. Er verschijnt in het planscherm op de zaak in de balk een gereedschapskist in beeld. De planner ziet nu dat de monteur op locatie aan het werk is. Als de klus is afgerond, kan hij meteen het gebruikte materiaal invoeren.

Gebruikt materiaal en factureren

Bonnen schrijven is met de digitale werkbon verleden tijd. Zowel de inkoop- als verkoopprijs van de materialen zijn in het systeem bekend. Na afronding van de werkzaamheden kan de klant een handtekening zetten op het scherm van de iPad. Is de bon afgewerkt dan wordt de bon direct verzonden naar de administratie. De factuur staat dan eigenlijk al klaar.

Voordelen:

 • Dagelijks helder inzicht in de planning
 • Beter inzicht in de urenbesteding van de monteurs
 • Bonnen komen direct terug en blijven niet bij de monteur slingeren
 • Geen slecht leesbare bonnen meer
 • Overtypen bonnen voor facturatie niet meer nodig
 • Het is goed voor je imago. “Installatiebedrijf gaat met tijd mee”
 • Monteur kan vanuit huis direct naar klant
 • Monteur heeft alle informatie over het project altijd bij de hand

Nadelen/valkuilen:

 • Sommige monteurs denken dat ze gecontroleerd worden. Maak duidelijk dat het in ieders voordeel is.
 • Oudere monteurs hebben vaak wat moeite met omgaan met een iPad, investeer hier tijd in, je verdient het vanzelf terug.
 • Je hebt minder contact met de monteurs, zorg voor een balans. Je wilt ze niet van je vervreemden, betrokkenheid bij het bedrijf is belangrijk.

Heb je vragen over de overgang naar digitaal plannen met Syntess Software of andere vragen over het digitaliseren van bedrijfsprocessen? Neem dan contact op. Wij helpen je graag verder.

 


Whitepaper Uw duurzame Installateur gids